HAMDİ ULUKAYA GİRİŞİMİ – BY CHOBANİ PROGRAM GENEL ŞARTLARI

 

Chobani Ventures, LLC ("Chobani") şirketinin  sponsorluğunda ve New York Üniversitesi ile birlikte organize edilen Hamdi Ulukaya Girişimi – by Chobani (“Girişimcilik Programı”) yeni girişimcileri yetiştirmek ve varolan girişimcilerin kurduğu startupları dünya pazarına hazırlamak için özel olarak hazırlanmış son derece seçkin ve dünya standartlarında bir uygulamalı eğitim ve destek programıdır.

BİREYSEL UYGUNLUK:

Girişimciler için: Startup Destek Programı, 1 Haziran 2017 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından kurulan bir girişimde kurucu ve/veya yönetici olarak görev yapan ve ilk tur başvuruların tamamlanmasının ardından, ticaret odasından edindiği faaliyet belgesinin, vergi levhasının ve yetkililerin imza sirkülerinin kopyalarını, (turkey@chobanifoodincubator.com) adresine göndermeyi kabul eden her girişimciye açıktır.

Girişimciler, destek programına katılmak için yasal olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edebildiklerini teyit etmelidirler.

Girişimci Adayları için: Girişimci Destek Programı, 1 Haziran 2017 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır. Katılımcıların üniversiteye kayıtlı olmaları veya bir üniversiteden mezun olma zorunlulukları yoktur.. Girişimci adayı olarak başvurmak için bir girişime başlanmış olması ya da bir şirket kurulmuş olması şartı aranmamaktadır. Girişimci adayı olarak başvurmak için bir iş fikri olması ve nasıl başlangıç yapılacağı konusunda destek aranıyor olması şartı vardır.

Girişimci Adayları, destek programına katılmak için yasal olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edebildiklerini teyit etmelidirler.

NASIL KATILINABİLİR: Her iki yarışma için 30 Nisan 2017'ye kadar, Türkiye saat dilimiyle saat 23.59'da, www.chobanifoodincubator.com/turkey adresinde bulunan bir başvuru formunu ("Başvuru") tamamlanıp gönderilmesi gerekmektedir. Başvurularla ilgili bilgiler, Chobani tarafından çok gizli tutulacak ve yalnızca Programa katılım için uygunluğu belirleme ve Programla ilgili iletişim konusunda Chobani tarafından kullanılacaktır. Tüm başvurular Chobani gizlilik politikasına tabidir: http://www.chobani.com/terms/#privacy. Program için değerlendirmeye alınmak için başvuruların tamamlanmış olması gerekir. Eksik, bozuk veya herhangi bir teknik, bilgisayar veya ağ arızası gibi nedenden dolayı anlaşılamayan veya geç gönderilen başvurular geçersiz sayılır.  Gönderildikten sonra, başvurular iade edilmeyecektir. 

KATILIMCI SEÇİM KRİTERLERİ: 17 Mayıs 2017 tarihinde veya bu tarih yakınlarında Chobani, alınan tüm uygun başvurular arasından 12 girişimci (şirket başına temsilen en fazla 2 Girişimci) dahil olmak üzere 6 Girişimi ("Katılımcı Şirketler") ve 24 girişimci adayı seçecektir.  (Seçilen Girişimciler ve girişimci adayları birlikte "Bireysel Katılımcılar" dır.). Her bir yarışma kategorisi için aynı sayıda yedek aday (6 Startup ve 24 Girişimci Adayı) seçim sırasına göre sıralanacaktır.

Chobani, Startup Destek Programı için girişimcileri aşağıdaki ölçütleri temel alarak seçecektir:

 • Ürün ve İşin Kitlesel Çekiciliği
 • Ölçeklenebilirlik
 • Ürün veya Hizmet Kalitesi
 • Şirketin Finansal Sağlamlığı ve Büyüme Potansiyeli
 • Şirketin, Hamdi Ulukaya'nın, şirketlerin toplumsal iyiliğe hizmet edebilecek bir araç olabileceği vizyonunu paylaşması.

Chobani, Girişimci Adayları’nı aşağıdaki ölçütleri temel alarak seçecektir:

 • Yeni bir girişim vizyonu
 • Girişim kurma potansiyeli
 • Karakter
 • Adayın, Hamdi Ulukaya’nın şirketlerin toplumsal iyiliğe hizmet edebilecek bir araç olabileceği vizyonunu paylaşması.

Chobani, kendi takdirine bağlı olarak, yeterli sayıda uygun kayıt alınmadığı taktirde daha az Bireysel Katılımcı seçme ya da başvuru süresini uzatma hakkını saklı tutar.  Chobani, seçilenlerden herhangi birinin katılamaması durumunda Girişimciler ve Girişimci Adaylarına alternatifler seçebilir. Chobani'nin kararları her bakımdan nihai ve bağlayıcıdır.

Seçilen her bir Katılımcı Şirket için iki (2) kişiyekadar bireysel katılımcı seçilebilir.  Bu Bireysel Katılımcılar, iş sahibi/kurucu ya da üst düzey yöneticilerden oluşmalıdır. Bireysel Katılımcılar, yukarıda belirtilen uygunluk kriterlerinin tümünü karşılamalıdır.

KATILIM BİLDİRİMİ: Bireysel Katılımcılar, Başvuru'da belirtilen şekilde e-posta veya telefon yoluyla bilgilendirilecektir. Bireysel Katılımcılardan, Programa katılmadan önce Uygunluk Taahhüt Belgesi ve Gizlilik Sözleşmesi imzalamaları istenir.  Potansiyel bir katılımcıya ulaşılamaz, katılımcı talep edilen sürede gerekli belgeleri iletmez veya Program Genel Şartlarını kabul etmezse, Programa katılma fırsatı kaybedilecek ve bir başka başvuru sahibi, yukarıdaki Seçim Kriterleri uyarınca seçilecektir. 

PROGRAM AYRICALIKLARI: Hamdi Ulukaya Girişimi, Chobanikaynaklarını, baştan sona bir şirket kurma konusundaki en geniş perspektifi sağlamak amacıyla kurulmuştur. Program, 28 Haziran 2017'den başlayarak dört (4) hafta boyunca devam eder ve İstanbul'da 4 günlük bir eğitim kampı (Boot Camp I), New York City'de Üç Haftalık bir Program ve NY programının tamamlanmasından 6 ay sonra İstanbul'da düzenlenen bir değerlendirme toplantısı ile (Boot Camp II), üç (3) adet danışmanlarla bire bir Skype oturumlarından oluşur ("Program Etkinlikleri").  Katılımcılar Program Aktivitelerine* katılabilir durumda olmalıdır (Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat zorunludur):

 • 28 Haziran - 1 Temmuz: İstanbul Eğitim Kampı
 • 2 Temmuz - 23 Temmuz: Girişimci Adayları New York’ta
 • 2 Temmuz - 23 Temmuz: Girişimciler New York’ta
 • 20 Temmuz: Demo Günü
 • 1 Eylül: Blog Yazıları gönderilecek
 • Ekim 2017, Ocak 2018, Nisan 2018: Danışmanlarla Skype oturumları (girişimci adayları)
 • Ekim 2017, Ocak 2018, Nisan 2018: Hedef güncellemeleri gönderilecek (girişimciler)
 • Ocak 2018: İstanbul Boot Camp II

* Tam tarihler, yerler ve programlama güzergahı Chobani'nin takdirine bağlı olarak değişebilir.

Program, eğitim seminerleri, akranlarla ağ oluşturma, Chobani çalışanlarına ve misafir konuşmacılara erişim, startuplar ve hızlandırıcıları yerinde ziyaret etme ve kültürel aktiviteleri içerecektir.

Her Bireysel Katılımcı, program süresince yemek, ulaşım ve masraflar için kullanılmak üzere 50 ABD Doları tutarında günlük bir harçlık alacaktır.  Her Bireysel Katılımcının, yukarıda listelenen tüm programlara katılması beklenir.  Bir Bireysel Katılımcı, eğitim kampı ve New York City'de bir günden fazla programa katılmazsa, günlük harcırah, ücretsiz konut, seyahat ve Program Etkinliklerine katılabilme dahil, programın ayrıcalıklarından vazgeçmiş sayılabilecektir.

Birleşik Devletler'e seyahat Chobani tarafından sağlanacaktır.

Bir Katılımcı Şirket veya herhangi bir Bireysel Katılımcı, bu Programın Genel Şartları da dahil olmak üzere Chobani ile yapılan herhangi bir sözleşmeyi ihlal ederse veya çiğnerse, Program ayrıcalıkları Chobani tarafından geri talep edilebilecektir.

İBRA: Bireysel Katılımcılar, Chobani ve NYU'nun bu Programa ve tüm Program Etkinliklerine katılmaktan doğan herhangi bir yaralanma, kayıp veya zararlardan sorumlu olmadığını kabul ederler.  Katılımcı, katılarak, Chobani, NYU, ilgili ana şirketleri, bağlı kuruluşları, yan kuruluşları ve temsilciliklerini ve onların ilgili direktörlerini, memurlarını, çalışanları ve acentelerini Programa Katılma ile ilgili her türlü sorumluluktan ve yükümlülükten ibra eder.

UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLAR: Bu Program, uygulanabilir tüm Amerika Birleşik Devletleri federal, eyalet ve yerel yasalarına ve düzenlemelerine tabidir. Bu Program Genel Şartlarının yapımı, geçerliliği, yorumlanması ve icrası ile ilgili konular, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, New York Eyaleti yasalarına tabidir.  İhtilaf ya da talep, doğrudan görüşmeler ya da arabuluculuk yoluyla başka şekilde çözülmediyse, Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. tarafından Gelişmiş Tahkim Kuralları ve Usulleri ya da sonraki sürümleri ("JAMS Kuralları") uyarınca uygulanan kesin ve bağlayıcı tahkim yargılaması ile çözülür.  Bu Programdan doğan veya bu Programla bağlantılı olan tüm uyuşmazlıklar ayrı ayrı çözülür.  Chobani, sonuca bağlı, dolaylı, emsal niteliğinde veya cezai tazminatlardan veya avukatlık ücretlerinden sorumlu değildir.

Genel Hükümler:  İşbu Program, işbu Program Genel Şartlarına tabidir.  Chobani kendi takdirinde olmak üzere; (i) Program'ın veya Web Sitesi'nin herhangi bir şekilde işlemesine veya başvuru sürecine müdahale edilmesi; (ii) bu Genel Şartların ihlal edilmesi; (iii) katılımcının Program’a uyumlu davranmaması, Program’a zarar verici şekilde hareket etmesi, veya başka herhangi bir şahsı veya tüzel kişiliği rahatsız etme, istismar etme, tehdit etme, taciz etme, zarar verme, yanıltma veya aldatma amacıyla hareket edilmesi; (iv) başvuruda dürüst olmayan veya hileli bilgi sağlanması veya bilgi saklanması; veya (v) yapılan eylemin kanuna aykırı olduğu tespit edilmesi durumlarında bu fiilleri gerçekleştiren şahsı diskalifiye etme hakkını saklı tutar. 

Başvurularda herhangi bir hileye başvuran veya Program veya Web Sitesinde herhangi bir değişiklik yapmaya çalışan herhangi bir kişi Programa katılmak için uygunsuz kabul edilecektir ve Chobani, uygun olduğu takdirde, yasal mercilere uygun şikayetler de dahil olmak üzere, mevcut tüm yasal yollara başvuracaktır. Herhangi bir nedenle, Program veya Web Sitesi'nin (veya herhangi bir bölümünün) bozulması veya başlangıçta planlandığı gibi çalışmaması veya Başvuruların İşbu Genel Şartlara uygun olarak düzgün bir şekilde teslim edilmesine ve işlenmesine izin vermemesi veya bilgisayar virüsü, böcek, kurcalama, yetkisiz müdahale, girenlerin yaptığı davranışlar, dolandırıcılık, teknik arıza veya başka herhangi bir nedenle Chobani'nin görüşüne göre Programın yönetimini, güvenliğini, adaletini, bütünlüğünü veya uygun davranışını bozar veya etkilerse, Chobani, kendi takdirinde olmak üzere, bu tür bir işlemde yer alan herhangi bir kişiyi diskalifiye etme ve/veya Programı veya herhangi bir bölümünü iptal etme, sona erdirme, değiştirme veya askıya alma ve Programı yürütme ve Chobani tarafından alınan önlemlerden önce ve/veya sonra (uygun şekilde) tüm uygun, kurtarılabilir Başvurulardan (varsa) Bireysel Katılımcıları seçme, Chobani tarafından belirlenen adil ve hakkaniyetli başkaca bir şekilde hareket etme hakkına sahiptir.